Едно невероятно удoволствие за вкусoвите ни сетива - локумът.

Преди да научим как се е появил локумът, нека започнем с това да разберем откъде е получил името си. Думата локум, се смята, че води началото си от арабската дума "rahat-ul hulküm", което означава "успокояващ гърлото".Това произношение във времето е повлияно от арабските и персийски думи "lukme", "lokma", т.е. , "парче храна, еднократна хапка " докато се стигне до названието локум.

Има различни истории  за появата на локума. Според едни слухове, той се появява за пръв път в Анадолските земи през 15 век, а според дуги, през 18 век.

Спред една от тези истории, към края на 18-ти век султан Абдулхамид, поискал да хапне меки бонбони, вместо твърди, които го затруднявали при хранене.Тъй като това е желание на султана, за да се намери най–добрия сладкиш, се решава да бъде проведено състезание. В резултат на това, за победител бил избран Али Мухидин Хаджъ Бекир, а меките бонбони, направени от неговите ръце, тоест локумите, на които се наслаждаваме и днес, заемат своето място в кухнята на двореца. Локумът или меките бонбони започват да се произвеждат в изобилие и се представят на обществеността по това време, при което сладкишът става все по-популярен и славата на локума се пренася в Европа.

Как става това? Един британски пътешественик по време на посещението си в Цариград, също заобичва вкуса на локума. Връща се у дома, но не с празни ръце,а носейки със себе си големи количестава локум. Когато меките локуми, стигат в Европа с него, те стават много популярни там, след което много пътешественици започват да идват в Османската столица за да опитат този вкус. Всеки от тях взема локум със себе си,при своето завръщане и така  популяризират вкуса му.  По този начин славата на локума нараства с всеки изминал ден и този аромат се превръща в добре познат вкус в Европа. Името му сега е известно като "Турски локум".

Свързани блогове

WhatsApp
-